Opinion

  • Gallrar vi sönder den svenska skogen

    När jag byggde den första Malwan för nu drygt 10 år sedan var tankarna att försöka skapa en effektiv maskin för gallring utan att behöva köra sönder skog och mark.

  • Motion om mindre skogsmaskiner vid Södras föreningsstämma

    Under våra tio år som tillverkare av beståndsgående skogsmaskiner har vi märkt av en successiv attitydförändring rörande val av gallringsmetod från skogsägare i landet. Ett aktuellt exempel på detta är Tore Engströms (Alvesta sbo) motion om gallring som kommer behandlas vid Södra skogsägranas föreningsstämma 3 juni. I motionen yrkas för en bredare palett vid val av gallringsmodell och kan läsas i sin helhet här: