Pressmeddelande

  • Investment AB Chiffonjén har förvärvat Almi Invests aktier i Malwa Forest ABoch blir därmed en av de största delägarna i bolaget.