Pressmeddelande

  • Malwa Forest får ny delägare

    Investment AB Chiffonjén har förvärvat Almi Invests aktier i Malwa Forest ABoch blir därmed en av de största delägarna i bolaget.

  • Malwas reservdelskatalog online

    För att ytterligare stärka vår servicegrad och förmåga att kunna möta våra kunders behov, har vi nu lanserat vår reservdelskatalog i form av en lättillgänglig online-portal.

  • Martin Forsén till Malwas styrelse

    Årets vinnare av Föreningen Skogens Guldkvist Martin Forsén kommer från och med januari 2020 att ingå i styrelsen för Malwa Forest AB.