fbpx

Som en del i Göteborg stads pågående projekt Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, fick Malwa förtroendet att skota det lokalt fällda virke som ska användas i byggnationen av förskolan Hoppet.

Träden som plockhuggits utifrån storlek och mognad, kommer från Göteborgs egna skogar – en unik klimatsmart lösning som ger värdefullt virke samtidigt som skogen hålls vacker och varierad. Att en Malwa 560F skotare användes för ändamålet känns naturligt i sammanhanget. Malwas skogsmaskiner kräver inga stickvägar. De kryssar fram mellan träden i stående skog och orsakar minimal åverkan på mark och miljö. Därtill kördes skotaren med fossilfri HVO-diesel i tanken – något som går hand i hand med projektets övergripande vision. Skotningen utfördes under en drygt vecka i slutet av april 2020.

artikel malwa hoppet2

Från vänster: Erik Östergren (Malwa), Torsten Andersen (Göteborgs stad) och Magnus Wallin (Malwa) på plats i Rödbo.


Filmklipp från skotningen:

Läs mer om Hoppet – ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation här