Känns som om Malwas vision bekräftas...
"Stormfasta, virkesrika bestånd med minimal markpåverkan"

Med färre och mindre uttag i gallringsskogen och småskalighet i skogsbruket är det möjligt att få betydligt större volym.

Till den slutsatsen har Göte Carlsson i Unnaryd kommit efter 35 år med att sköta egen skog i Järanäs. När han nu med ålderns rätt lämnar sina styrelseuppdrag i LRF-Unnaryd under lika lång tid summerar han sina erfarenheter.

Och slutsatsen blir att stordriften inom skogsskötseln med skördare, skotare och breda stickvägar tagit skogsbruket åt fel håll.

Läs hela artikeln: http://hallandsposten.se/nyheter/hylte/1.4761315--smaskaligt-battre-i-skogen-