Milda vintrar, blöta marker och stormar – det är de små skogsmaskinernas allra bästa argument. Fler och fler skogsentreprenörer ändrar nu sin maskinpark och kompletterar med Malwa och får betydligt bättre flexibilitet året runt. En av de entreprenörer som tänkt om är själv skogsägare, Anders Svensson med Hallforsens Entreprenad AB utanför Hestra i västra Småland.

– Vi har länge haft en maskingrupp med en traditionell skördare och skotare i mellanklass. Sedan 2014 har vi utökat även med en Malwa 560 kombimaskin. Effekten blir jämnare sysselsättning året runt eftersom Malwan orsakar mindre markskador och lämnar tätare gallringar utan stickvägar efter sig, berättar han.

Anders körde inledningsvis mest i hans och hustrun Carinas egna skogsmarker. Totalt förvaltar de ungefär 800 hektar produktiv skogsmark på sin egen fastighet och grannfastigheter.
– Det har fungerat väldigt bra. Den lättare Malwan gör att vi kan avverka där vi tidigare inte kommit åt skogen på grund av risken för markskador. Dessutom kan vi nu gallra utan traditionella stickvägar, säger Anders och berättar hur han i gallringarna knappt ser var Malwan kryssat fram mellan träden.

Större virkesutfall
– Resultatet blir tätare och stormsäkrare bestånd och nu ser vi att intresset ökar från grannar och andra mindre markägare i trakten. Fler vill se Malwan utföra gallringar i skogen eftersom den lilla maskinen är så skonsam mot skog och mark, säger Anders.
I den egna skogen ser han fram emot större virkesutfall när det blir dags för sistagallring och slutavverkning. Tack vare Malwans lägre driftkostnader och mindre behov av breda stickvägar kan mer stående skog lämnas och efter gallringen finns ungefär 100 fler växande stammar per hektar. Det ekonomiska utfallet vid sistagallring och slutavverkning blir därmed större och skogen totalt sett lönsammare.

FAKTA:
Anders Svensson2Anders och Carina Svensson har en Malwa 560C med Logmax 928 i skördarutförande och med extravagn i skotarutförande.
Hallforsens Entreprenad AB har sex anställda (Anders och Carina inräknade) och kör både åt Södra och direkt åt privata markägare. Utöver de tre maskinerna arbetar man också med manuella skogstjänster, till exempel med förröjning inför gallringar och slutavverkning.