Efter tre årtionden som skogsentreprenör med mellanklassmaskiner fick Per-Olov Gunnarsson anledning att ompröva strategin och sitt maskininnehav i skogsbruket. Resultatet blev en övergång till Malwa 560 Combi, som han nu kör i gallring.

Per-Olov ”PO” Gunnarsson är en välkänd entreprenörprofil i Hälsingland, respekterad för sitt intresse för teknikutvecklade skogsmaskiner och för sin gedigna uppföljning av ekonomi och effektivitet i skogsbruket.
Nyligen blev han själv en del av det förändrings- och utvecklingsarbete i skogen som han så länge vurmat för. Skälet var att det fanns en överetablering av mellanstora skogsmaskiner i Hälsingland.
– Jag funderade länge på om detta var mitt skäl för att förändra mitt arbete.
Till slut bestämde jag mig för att ta chansen, satsa på Malwa och bli en del av trenden mot mindre skogsmaskiner i skogsbruket, berättar han.
Några av de små maskinernas fördelar är att de tack vare sin storlek kan gå i arbete året runt och kan utföra ett skonsammare skogsbruk med mindre mark- och stormskador.
– Det kändes helt rätt!

För Per-Olov var övergången till en Malva 560C dessutom logisk.
– Skogsbruket har alltid frågat efter avverkningssystem med bara en enda maskin, som kan sköta både avverkning och skotning, konstaterar han. Det är dock svårt att åstadkomma och samtidigt hålla samma effektivitet och produktionsvolymer som med separata maskiner för avverkning och skotning.
Hans erfarenhet är att tekniken går att ordna.

Så var hamnar man då?
Jo, för Per-Olov blev det till sist så att han gick ut i sin egen skog, ungefär 300 hektar hälsingeskog. Denna gång för att försöka avgöra om det vore klokt för honom att satsa på Malwas kombinationsmaskin.
– Då blev fördelarna tydliga, berättar han.
– I min egen skog har flera bestånd förblivit stående, därför att jag riskerat markskador om jag gått in med maskiner under sommarhalvåret. Men under vinterhalvåret, då det går att köra med stora maskiner, har jag inte haft tid att göra det. Så skogen har fått vara.
– Med Malwan kan jag gå in i de bestånden året runt, eftersom maskinen är så lätt och skonsam mot marken.

Det här avgjorde saken för Per-Olov. Han såg att Malwan kan arbeta året runt i skogen, utan avbrott.

Stickvägslösa gallringar blir mindre stormkänsliga.
– Dessutom kan jag göra stickvägslösa gallringar som blir mindre stormkänsliga och med mindre markpåverkan. Den stickvägslösa gallringen tillsammans med låga driftkostnader gör dessutom att man i gallringarna kan lämna fler stammar kvar än annars, men ändå få ett nettoutfall. Vid den framtida slutavverkningen har man ungefär 100 fler stammar kvar per hektar.

Hans arbete som entreprenör är nu förändrat. Nu har han en enda maskin och är ensam i rörelsen och hoppas kunna arbeta i egen skog och därutöver fylla ut med annat arbete.
– Men jag tror det blir tvärtom. Alltså att jag kör mest åt andra markägare och fyller ut med arbete i min egen skog. Intresset för Malwan och för skonsammare gallringar och välskötta skogar är nämligen så stort från omgivningen, säger han och fortsätter:
– Mitt mål är oförändrad nettoförtjänst totalt sett. I min egen skog räknar jag med ett nettoutfall i gallringar, utan att skogen behöver avverkas för glest.
Dessutom gläder han sig åt att han kan hålla maskinen i arbete året runt och vara mer oberoende av väder och säsongsvariationer.

Arbetsmässiga fördelar med kombimaskin.
Till sist slår Per-Olov fast den arbetsmässiga fördelen med att köra en kombimaskin.
– I och med att jag både skördar och gallrar, så är det enklare att planera arbetet. Jag lägger upp stammarna åt mig själv och vet hur jag vill ha det för att allt ska vara så effektivt som möjligt.
– Dessutom innebär kombimaskinen en arbetsväxling som ger bra variation i arbetet och att jag har full koll på helheten.

FAKTA:
Per-Olov Gunnarsson är skogsentreprenör med lång erfarenhet av drivning. I 28 år drev han entreprenadrörelse med en avverkningsgrupp. Under 20 av dessa år har han haft olika former av enmaskinsystem med allt från kombimaskiner till drivare och direktlastande drivare.

Bilderna är tagna utanför Alfta i Hälsingland där P-O kör gallring åt en privat skogsägare. Det klena gallringstimret går direkt till sågverk för att sågas till konstruktionsvirke.

Per-Olov Gunnarsson satsade på en Malwa 560C kombimaskin, som växlar mellan att avverka med ett LogMax 928 och att skota med dubbla timmerreden på maskinen och vagn.