Nya globala målen för hållbar utveckling har antagits under FN:s toppmöte den 25 – 27 september 2015. Totalt 17 målsättningar där Mål 15 direkt berör oss:

www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-hallbart-nyttja-ekosystem-pa-land/. ”Skydda, återställa och främja hållbar användning av landekosystemen, säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridning och stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.