Arnoldssons Skogstjänst drivs av far och son Jan-Olof och Andreas Arnoldsson från Älekulla några mil nordost om Varberg. I maskinparken finns en beståndsgående skördare, samt en Malwa 560 skotare med Cranab-kran med dubbelteleskop som ger en räckvidd på åtta meter.

För Arnoldssons har maskinparken blivit en succé och favorit hos markägarna. Deras tjänster efterfrågas frekvent, vilket gör att de har körning hela tiden.

– Man kan nog säga att markägarnas vilja har gjort att vårt koncept segrat, säger Jan-Olof och Andreas.

Arnoldssons har också fått acceptans för sitt tänkesätt hos Södra Skogsägarna i området. Det handlar om en policyförändring som öppnar för användning av mindre maskiner i gallringsskogsbruket, med de fördelar det innebär. Vid senaste årsstämman delade Södra till och med ut ett stipendium som ska finansiera en utredning om ”Små maskiner i gallring”.*

Acceptansen märks också på det faktum att Arnoldssons har ett ramavtal med Södra sedan flera år tillbaka och att efterfrågan på deras tjänster är hög.

– Det som tilltalar markägarna är att våra små maskiner går så smidigt och skonsamt mellan träden, att markskador undviks och att fler stammar blir kvar per hektar. Det ger smalare stickvägar och en stormsäkrare skog som ger högre utfall den dag det blir dags för slutavverkning, summerar Andreas.

För Arnoldssons är den nuvarande Malwan den andra i ordningen och de uppskattar den räckvidd som 560:ans kran har tack vare dubbelteleskopet. Även lastkapaciteten är tillräcklig när skotningsavstånden är rimligt långa, tycker de. 560:an lastar 5,5 ton.

Att komma till en gallring med en Malwa ger också goda förutsättningar för ett konstruktivt samtal med dem som äger skogen.

– Jag vill alltid ha en dialog med markägarna, så att vi kan ta till oss de önskemål som finns. Alla objekt brukar därför inledas med en gemensam skogspromenad. Det är ett naturligt arbetssätt när man arbetar med maskiner som skonar mark och skog, och dessutom skapar förutsättningar för skogsskiften som kan stå emot stormar!

 

* Henning Gustavsson, som studerat skogsvetenskap vid SLU i Umeå, fick ett stipendium på 100.000 kr ur Gösta Edströms hedersfond för att göra en utredning angående ”Små maskiner i gallring”. Syftet med studien är att undersöka mindre maskiner i jämförelse med konventionella system.

 

Arnoldssons fika

MALWA 560 FAKTA:

Beståndsgående skotare med lastförmåga på 5 500 kg eller 9 000 kg i kombination med trailer. Den låga vikten gör maskinen mycket lämplig på känsliga marker och mossar, speciellt med band på boggin.

Hydraulmekanisk drivlina i absolut toppklass. I kombination med kort svängradie och bra spårning ger det unika köregenskaper i terräng.

Kan transporteras på lastbilsväxlarflak, enkelt och smidigt.

Kraftfull Cat 3,4-motor möter de nya miljökraven. Välj mellan Cranabs FC45 med 6,1 m räckvidd eller FC45DT med räckvidd 8 m.

Till Malwa 560F finns en trailer för att öka lastförmågan till 9 ton och möjlighet till enklare hantering av olika sortiment, utan ökat marktryck. Trailern kan placeras på lastbankarna under transport.