De första Malwa i 560-serien levererades 2014 och nu fler än 140 maskiner senare vill vi nämna några faktorer som vi tror bidragit till den stora framgången.
 
Malwa är svenskt rakt igenom. Vi kan skog och förstår villkoren för dagens skogsbruk. Motorer och komponenter är i toppklass och all utveckling och montering av maskiner görs i vår fabrik i Skene.

Bäst i test*. Malva är i en helt egen klass och har i flera tester fått mycket goda resultat och omdömen för driftsäkerhet och servicevänlighet. Läs också  Skogsforsks rapport** bland annat om vibrationstest och förarmiljö, spårdjup och markpåverkan, bränsleåtgång och gallringsekonomi. 

Stolta och glada. Ja det är vi, men aldrig nöjda. Vi jobbar hårt och nära entreprenörer och markägare för att alltid utveckla Malwa.

Testerna är ett examensarbete av en jägmästarstudent, Henning Gustavsson, vid SLU i Umeå med vetenskapligt stöd samt jämförelser av Skogsforsk. De är gjorda så nära verkliga förhållanden som möjligt, men följande är värt att kommentera:

  • Skotningen genomfördes med Malwa 560F utan trailervagn. Med vagn skulle resultaten blivit än mer fördelaktiga för Malwa.
  • Spårdjupstestet genomfördes med Malwa 560F med trailervagn. Malwa-ekipaget kördes 15 gånger över provytan. För Buffalo avbröts försöket efter fem respektive sex överfarter pga djup spårbildning.
  • Om skotningen inte hade gjorts enligt traditionell stickvägsmetod hade stickvägsandelen för Malwa  minskat till cirka 16%.
  • Bränsleåtgången för Malwa 560H skördare är 36% lägre än för konventionella system.
  • Testet redovisar inte stamnettot för Malwa - fler huvudstammar kvar och fler klena och sämre stammar bort.

*https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2018/malwa-ger-skonsam-skotning-i-gallring--men-till-hogre-kostnad/

Har du frågor eller vill du veta mera. Välkommen att ringa 0320-79 44 50