Utvecklingen är tydlig. Allt fler markägare kräver gallring med Malwa och då börjar det hända saker.
Ett är att aktiva skogsbolag och sågverk har fått, och får, nya kunder genom att kunna erbjuda Malwa-gallring. Och omvänt, de som inte kan erbjuda Malwa-gallring riskerar att tappa kunder och affärer.

Det är därför fler och fler bolag på allvar inser att de behöver Malwa för att köpa virke.
Förutom att det här leder utvecklingen till bättre gallrade ungskogar med mindre markskador, har den betytt att antalet Malwa-grupper runt om i landet ökat, och ökar, påtagligt. Med fullt upp att göra och god lönsamhet.
Välkommen till Malwas värld!