De flesta små maskiner klarar enbart förstagallring, men vi kan inte förstå att många som borde veta bättre fastnat i föreställningen att det också skulle gälla Malwa.

Malwa är större än de små och visar gång på gång kapacitet och god produktionsförmåga i grov andragallring.

Andragallringen på bilderna görs i Karbenning i Sala-trakten i oktober 2018.
Medeltal Fub 0,15.
Produktionstakt 2000 kubikmeter/månad.

Välkommen till Malwas värld!

Malwa andragallring 2

Malwa andragallring 3

Malwa andragallring 4