Den sydsvenska skogsmaskintillverkaren Malwa bygger mindre gallringsmaskiner till både privatpersoner och entreprenörer. Samtidigt som man byggt maskiner har man även jobbat med att bygga en annan syn på beståndsgående gallring. 

Få saker engagerar skogsägare, tjänstemän och forskare lika mycket som gallring, och det finns nästan lika många åsikter kring gallring som det finns träd i skogen. Många privata skogsägare vill inte se stora maskiner i sina gallringar vilket har skapat en växande marknad för mindre, beståndsgående skogsmaskiner som exempelvis de från Malwa, maskiner som samtidigt fått ett oförtjänt dåligt rykte...

Läs hela artikeln i skogaktuellt »