Så var det dags för den andra artikeln och videon om beståndsgående maskiner i andragallring.
Magnus Wallin som äger Malwa och tillverkar maskinerna hävdar med bestämdhet att det går utmärkt att köra andragallring med Malwas beståndsgående maskiner. Jag bad honom att visa det i praktiken i en rejäl andragallring och han letade upp ett mäktigt bestånd för ändamålet.

Kubikfabrik
Beståndet och gallringen som jag filmade låg i Halland, nära gränsen till Småland. Det var ett ”saftigt” bestånd minst sagt! Gran på gammal åkermark. 40 år gammalt och redan med övre höjd runt 22 meter. Det ger en G36:a enligt tabellerna. När jag svingade relaskopet fick jag göra om flera gånger då det är svårt att lita på så höga siffror. Jag hamnade på en grundyta över 60 kvm! Det motsvarar säker mer än 500 m3sk/ha i en 40-årig granskog. Imponerande!

Spårlöst gallrat
Området hade gallrats minst en gång innan. Det såg man på gamla stubbar, kanske 8-10 år gamla. Däremot gick det inte att se några vägar mer än en gammal traktorväg som slingrade genom beståndet men den fanns nog där när det var åkermark också. Tidigare gallringar måste ha gjorts med en 4-hjuling eller annan liten maskin eller traktor. Möjligen vinschprocessor. Stamantalet var fortfarande högt. Uppskattningsvis ca 1500 st/ha men de var jämnt fördelade. Trots stamtätheten och höjden fanns inga självgallrade granar ännu och huvudstammarna hade rejäla dimensioner. Ett riktigt häftigt produktionsbestånd...

Läs hela artikeln och se videon på skogsforum.se »