Med drygt 50% tillväxt 2015 fortsätter Malwa växa på marknaden för mindre skogsmaskiner och passar nu på att byta namn till Malwa Forest AB. Stärkt av framgångarna satsar Malwa vidare på fortsatt tillväxt i Sverige och behöver bland annat mer säljresurser.

Känns som om Malwas vision bekräftas...
"Stormfasta, virkesrika bestånd med minimal markpåverkan"

Det här har hänt sedan 1950-talet. Det var efter Koreakriget som efterfrågan på virke steg kraftigt. Hästarna var trötta, liksom gubbarna i skogen och det satte fart på smedjor och uppfinnare.